header_nwarsztaty2019_970x288.png

 

 

KIEROWNIK NAUKOWY

Prof. dr hab. med. Przemysław Nowacki

Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

85-681 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Prof. dr hab. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Prof. dr hab. med. Wojciech Poncyljusz
Prof. dr hab. med. Jarosław Sławek
Dr hab. med. Marta Masztalewicz
Dr hab. med. Anna Potulska-Chromik
Dr hab. med. Mariola Świderek-Matysiak
Dr n. med. Anna Bajer-Czajkowska
Dr n. med. Robert Bonek
Dr n. med. Sylwester Michał Ciećwież
Dr n. med. Monika Gołąb-Janowska
Dr n. med. Dorota Koziarska
Dr n. med. Danuta Nocoń
Dr n. med. Grzegorz Rosiak

 

ORGANIZATOR KONFERENCJI / BIURO ORGANIZACYJNE

Skolamed_adres_2017_Medtech.png