header_nwarsztaty2019_02.png

 

Szanowni Państwo,
 
 
serdecznie  zapraszamy  do udziału w drugiej edycji Zachodniopomorskich Warsztatów Neurologicznych – konferencji naukowo-edukacyjnej, organizowanej w formule warsztatowej.
 
Tematyka tegorocznego spotkania brzmi „Nowe terapie w neurologii – aspekty praktyczne”.
 
Nasza konferencja będzie składać się z kilku autorskich, tematycznych sesji wykładowo-warsztatowych. Każdą sesję rozpoczynał będzie wykład zaproszonego eksperta, wprowadzający w temat z danej dziedziny a po niej odbędzie się praktyczny warsztat interaktywny. Ze względu na interdyscyplinarne elementy w programie konferencja kierowana jest do szerokiego grona lekarzy, ale przede wszystkim do lekarzy neurologów. 

Wstępnie proponowane tematy najbliższej konferencji*:

 • Profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych z udarem mózgu w świetle nowych zaleceń PTN. U kogo zastosować? kiedy rozpocząć?
 • Trombektomia mechaniczna – nowy standard w walce z udarem mózgu
 • Patogeneza rdzeniowego zaniku mięśni w świetle nowych możliwości terapeutycznych  
 • Choroba Pompego – wskazania do enzymatycznej terapii zastępczej
 • Miejsce immunoglobulin we współczesnej neurologii
 • Kryteria kwalifikacji chorych do leczenia w programach terapeutycznych stwardnienia rozsianego – aspekty praktyczne
 • Nowe możliwości leczenia chorych na stwardnienie rozsiane
 • Co nowego w leczeniu chorych na padaczkę  
 • Terapie infuzyjne w chorobie Parkinsona
 • Uzasadnienie patogenetyczne do nowych terapii w migrenie
 • Nowe /nadzieje dla chorych z pierwotnymi nowotworami OUN / wskazania do terapii pierwotnych nowotworów mózgu

* - Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji tematów konferencji

Chcemy położyć duży nacisk na praktyczne aspekty omawianego tematu, pozostawiamy również możliwość zadawania pytań i dyskusji. 
 
Serdecznie zapraszamy
 
Kierownik Naukowy
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
 
Dyrektor Biura Kongresów Skolamed
Radomił Filipek