header_nwarsztaty2019_970x288.png

 

Wstępny program konferencji

 

Hotel Novotel Szczecin Centrum, 29 - 30 listopada 2019 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie
 

 

Piątek, 29 listopada 2019

 

 

09.00 – 09.10 Otwarcie konferencji

Prof. Przemysław Nowacki
 

09.10 – 10.10 Sesja I. Profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych z udarem mózgu w świetle nowych zaleceń PTN. U kogo zastosować? kiedy rozpocząć?

Prof. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

Wykład i warsztat interaktywny z ekspertem

 

10.10 – 11.10 Sesja II. Trombektomia mechaniczna – nowy standard w walce z udarem mózgu

Prof. dr hab. Wojciech Poncyljusz

Wykład i warsztat z ekspertem

 

11.10 – 11.30 Leczenie trombolityczne niedokrwiennego udaru mózgu w świetle nowych wytycznych

Dr n. med. Anna Bajer-Czajkowska

Wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelheim

 

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

 

12.00 – 12.40 Sesja III. Patogeneza rdzeniowego zaniku mięśni w świetle nowych możliwości terapeutycznych  

Prof. dr hab. Anna Kostera-Pruszczyk 

Wykład i warsztat interaktywny z ekspertem

 

12.40 – 13.00 Podanie leku nusinersen pacjentom z rdzeniowym zanikiem mięśni w zaawansowanym stanie  – co należy rozważyć?

Dr n. med. Grzegorz Rosiak

Wykład sponsorowany firmy Biogen

 

13.00 – 13.40  Przerwa obiadowa

 

13.40 – 14.20 Sesja IV. Kryteria kwalifikacji chorych do leczenia w programach terapeutycznych stwardnienia rozsianego

Dr n. med. Dorota Koziarska, dr n. med. Danuta Nocoń

Wykład i warsztat interaktywny z ekspertem

 

14.20 – 14.40 Sekwencjonowanie terapii w SM – długofalowe strategie terapeutyczne

Dr n med. Danuta Nocoń

Wykład sponsorowany firmy Biogen

 

14.40 – 15.00 Być jak szachista lecząc SM – spojrzenie praktyczne

Dr n med. Dorota Koziarska

Wykład sponsorowany firmy Biogen

 

15.00 – 15.20 Przerwa na kawę

 

15.20 – 16.20 Sesja V. Nowe możliwości leczenia chorych na stwardnienie rozsiane

Przygotowanie i prowadzenie sesji: dr n. med. Robert Bonek

Wykład i warsztat interaktywny z ekspertem

 

16.20 – 16.40 Praktyczne aspekty terapii lekiem MAVENCLAD®

Dr n med. Robert Bonek

Wykład sponsorowany firmy Merck

 

16.40 – 17.40 Sesja VI.  Pęcherz neurogenny u chorych na stwardnienie rozsiane – kwalifikacja do leczenia toksyną botulinową

Dr n. med. Sylwester Michał Ciećwież, dr n. med. Dorota Koziarska

Wykład i warsztat interaktywny z ekspertem

 

 17.40 - 18.00 Przerwa na kawę

 

18.00 – 19.00 Sesja VII. Miejsce immunoglobulin we współczesnej neurologii

Dr n. med. Anna Bajer-Czajkowska

Wykład i warsztat interaktywny z ekspertem

 

19.00 Kolacja w hotelu

 

 

Sobota, 30 listopada 2019

 


09.00 – 10.00 Sesja VIII. Choroba Pompego – wskazania do enzymatycznej terapii zastępczej

Dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik 

Wykład i warsztat interaktywny z ekspertem

 

10.00 – 10.20 Przerwa na kawę

 

10.20 – 11.30 Sesja IX. Terapie w zaawansowanej choroby Parkinsona

 1. Duodopa w terapii zaawansowanej choroby Parkinsona
  Prof. dr hab. Jarosław Sławek (20 min.)
  Wykład sponsorowany firmy AbbVie
 2. Apomorfina w terapii zaawansowanej choroby Parkinsona
  Prof. dr hab. Jarosław Sławek (20 min.)
  Wykład sponsorowany firmy Ever Pharma
 3. Terapie w zaawansowanej chorobie Parkinsona - warsztat
  Dr n. med. Monika Gołąb-Janowska (30 min.)
  Warsztat interaktywny

 

11.30 – 11.45 Przerwa na kawę

 

11.45 - 12.45 Sesja X. Czy postać wtórnie postępująca stwardnienia rozsianego jest wyzwaniem terapeutycznym?

Sesja sponsorowana firmy Novartis

 1. Aspekty patogenetyczne postaci wtórnie postępującej SM
  Prof. dr hab. Przemysław Nowacki (30 min.)
  Wykład interaktywny
 2. Aspekty kliniczne postaci wtórnie postępującej SM
  Dr hab. n. med. Mariola Świderek-Matysiak (30 min.)
  Wykład

 

12.45 – 13.45 Sesja XI. Nowe wskazania do terapii pierwotnych nowotworów mózgu

Dr hab. Marta Masztalewicz, prof. dr hab. Przemysław Nowacki

Wykład i warsztat interaktywny z ekspertem

 

13.45 Zakończenie konferencji

 

13.45 Obiad

 

 


W ramach programu naukowego mogą być realizowane wykłady sponsorowane i prezentacje firmowe, które będą opisane w programie szczegółowym konferencji.